برای بستن ESC را فشار دهید

ما 0 نوشته برای شما پیدا کردیم...

ریاست انجمن بهره‌وری: ترویج گفتمان صحیح مسئولیت‌پذیری اجتماعی رسالت انجمن‌های کشور است

رابطه میان مسئولیت‌پذیری بنگاه های اقتصادی با افزایش بهره‌وری و نقش این دو برای شکل‌گیری جامعه ای توسعه یافته رابطه ای چند سویه است.

ادامه خواندن

چرا اهداف توسعه پایدار برای جهان امروز ضروری هستند؟

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل از موضوعاتی هستند که همواره درباره آنان می‌شنویم. اما چرا این تحقق این اهداف یکی از فعالیت‌های کلیدی سازمان ملل گردیده و اهمیت آن‌ها در…

ادامه خواندن

توسعه پایدار چه مسیری را تا امروز طی کرده است؟

توسعه پایدار مفهومی گسترده و پیچیده است که امروزه در ادبیات سیاست‌گذاری جهان مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرد، اما تاریخچه شکل‌گیری این عبارت به چه نحو بوده است و زمینه…

ادامه خواندن