برای بستن ESC را فشار دهید

ما 0 نوشته برای شما پیدا کردیم...

ریاست انجمن بهره‌وری: ترویج گفتمان صحیح مسئولیت‌پذیری اجتماعی رسالت انجمن‌های کشور است

رابطه میان مسئولیت‌پذیری بنگاه های اقتصادی با افزایش بهره‌وری و نقش این دو برای شکل‌گیری جامعه ای توسعه یافته رابطه ای چند سویه است.

ادامه خواندن